Betingelser

Betingelser

Betingelserne henvender sig til brugere af hjemmeside repaircenter.dk og brug af vores service i butikker. Vi anbefaler du læser og forstår betingelserne inden brug af vores service, heriblandt; Indlevering af udstyr til os, benyttelse af hjemmesiden, Online booking, priser. Dog ikke begrænset til dette. Betingelserne er senest opdateret den 08/01-2019.

Det er dit eget ansvar at holde dig opdateret på evt ændringer i betingelserne. De vil altid kunne findes på denne side.


Betingelser Ved Indlevering

Ved indlevering dit personlige device (iPhone, iPad, Macbook & iMac) erkender du at have læst og forstået følgende.
1. Du har selv ansvaret for at lave backup og sikkerhedskopiering af dine filer og billeder INDEN indlevering.
2. Skal vi gøre dette skal det aftales inden produktet afleveres og fremgå på din indleverings attest at vi står for dette. Gør dette ikke har du ansvaret jvf. pkt. 1. Vi forbeholder os retten til at tage et gebyr på 299 for sikkerhedskopiering af iPhone & ipad og fra 499 ved Macbook & iMac. Du står selv for at indlevere usb, harddisk eller lign. med plads nok til at kunne sikkerhedskopiere dine data.
3. Efter endt reparation destrueres alt data og dette kan ikke reddes, så det er dit ansvar at gemme din sikkerhedskopi forsvarligt. 

Vi kan ikke holdes ansvarlige for tab af data i forbindelse med reparation eller service, selvom vi forsøger at beholde data intakt kan dette ikke garanteres i hvert tilfælde.

Dit indleverings bevis er eneste bevis for at du er den reelle ejer af dit device og vi kan derfor ikke udlevere din enhed uden dette. Dog kan vi i nogle tilfælde udlevere mod forevisning af ID, dog kan vi forlange en kopi af dette.

I forbindelse med indlevering skal vi bruge din kode til dit device, dette gør vi for at kunne udføre den nødvendige service og checke at en reparation er fuldt funktionsdygtig. Manglende afgivelse af denne kan betyde en længere reparationstid eller forhindre arbejdet helt.